Psycholog, psychoterapeuta

Mój zawód to dla mnie powołanie i pasja. Każda osoba jest dla mnie odrębna i wyjątkowa, a do powierzanej mi osobistej historii podchodzę za zrozumieniem, pełnym szacunkiem i zainteresowaniem. Ważne jest dla mnie, aby osoba przychodząca na spotkania czuła się wysłuchana i zaakceptowana. Nie posiadam gotowych recept na trudności, a stawiam na wzajemne wypracowanie rozwiązań dopasowanych do potrzeb i możliwości osoby przychodzącej na spotkanie.

Pomagam młodzieży od 12 roku życia, osobom dorosłym i diadom matka-niemowlę. Prowadzę Analizę Więzi Prenatalnej dla kobiet i ich partnerów/partnerek/osób partnerskich. Pomagam osobom starającym się o dziecko, w trakcie ciąży (zarówno przebiegającej prawidłowo, jak i obciążonej ryzykiem), przygotowującym się do porodu i w trakcie połogu.

Kieruję się kodeksem etycznym psychologa i psychoterapeuty.


W mojej pracy kieruję się przekonaniem, że każda osoba ma swój unikalny świat znaczeń, wartości i relacji, który jest niemożliwy do jednoznacznego uchwycenia i klasyfikacji, a rozpatrywany może być jedynie w kontekście danej kultury i bieżącej sytuacji.

Moim zadaniem jest poznanie tego świata z szacunkiem i w atmosferze bezpieczeństwa, tak aby móc wspólnie zastanowić się nad tym, jak ta rzeczywistość wewnętrzna wpływa na kształtowanie się relacji z innymi osobami, które są podstawowym źródłem rozwoju.


Co jest dla mnie ważne?

Na spotkaniach ważna jest dla mnie wzajemna atmosfera bezpieczeństwa i zaufania. Pomagam w znalezieniu rozumienia i dostrzeżeniu nowej perspektywy. Wspieram w opanowaniu sytuacji kryzysowej i  odbudowaniu wewnętrznych zasobów, które są niezbędne do radzenia sobie w stale zmieniającej się rzeczywistości. Słucham i staram się zrozumieć. Stale odkrywam i poznaję, jaki potencjał do rozwoju mają osoby znajdujące wspólnie ze mną rozwiązania i siłę, aby poradzić sobie ze swoimi trudnościami.


Z kim pracuję?

Bliska mi jest praca z osobami doświadczającymi zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych i zaburzeń osobowości. Udzielam pomocy osobom chwilowo potrzebującym wsparcia psychicznego lub borykającym się z przewlekłymi problemami i zdarzeniami traumatycznymi, mającymi trudności w zaufaniu, nawiązaniu lub utrzymaniu relacji. Pracuję również z osobami przechodzącymi przez żałobę lub podejmującymi trudne osobiste decyzje. W ramach analizy więzi prenatalnej pomagam osobom przygotowującym się do nawiązania relacji z własnym dzieckiem.


Jak wygląda pierwsze spotkanie?

Wielu osobom w poszukiwaniu pomocy towarzyszy poczucie zagubienia, lęku i niepokoju przed nieznanym – osobą, miejscem lub opowiadaniem swojej historii. Dlatego na sam początek zapraszam na konsultację. Porozmawiajmy. Jest to dla Ciebie okazja do wzajemnego poznania się i opowiedzenia o swoich trudnościach. Przedstawię Ci wtedy również zasady, jakimi kieruję się w pracy. Potem wspólnie podejmiemy decyzję, czy chcesz rozpocząć ze mną pracę, a ja czy jestem w stanie Ci pomóc. Dopiero takie uzgodnienie jest podstawą do rozpoczęcia regularnych spotkań.


Ile trwa terapia?

Pomocna może być nawet pojedyncza konsultacja. Gdy zgłaszany problem jest związany z bieżącą sytuacją kryzysową, może być wystarczające kilka konsultacji. Kiedy zgłaszana trudność jest złożona lub trwa od wielu lat, może być konieczna dłuższa praca. Jednak zanim rozpoczniemy terapię, wspólnie uzgadniamy cel, zakres i zasady spotkań oraz omawiamy czas koniecznej współpracy. Do każdej osoby i przedstawianej mi historii podchodzę indywidualnie, dlatego tak trudny jest do określenia z góry założony okres trwania terapii.


Czy w zgłoszeniu mailowym/sms napisać, z czym przychodzę?

Nie ma takiej potrzeby, bardzo ważna jest dla mnie ochrona Twojej prywatności. Wystarczy, że określisz preferowany termin wizyty. W razie wątpliwości – zadzwoń. Ze względu na specyfikę mojej pracy mogę mieć wyciszony lub wyłączony telefon. Dlatego gdy nie odbieram, to oddzwonię.


Kontakt

mailowo: a.marczynska.psychoterapia@gmail.com

telefonicznie: 505 289 034


Adres gabinetu: ul. Cybernetyki 3C, 02-677 Warszawa

Pracuję również on-line przez Skype, WhatsApp oraz Google Meet.

Wizyty domowe i interwencyjne są ustalane po kontakcie telefonicznym.

Anna Marczyńska – ZnanyLekarz.pl

O mnie

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w procesie certyfikacji. Oferuję psychoterapię indywidualną dla młodzieży i  dorosłych, a także udzielam wsparcia psychologicznego osobom w kryzysie emocjonalnym. Pracuję w nurcie psychodynamicznym.


Ukończyłam z wyróżnieniem jednolite 5-letnie studia na kierunku Psychologia Kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Warszawie zdobywając tytuł magistra psychologii. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne uzyskane w ramach Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego SWPS.

Ukończyłam 4-letnią podyplomową Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (KCP) rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (Polskie Towarzystwo Psychologii Psychodynamicznej – Członkowie), a moją pracę poddaję regularnej superwizji grupowej u ceryfikowanych superwizorów.

Ukończyłam całościowe szkolenie z Analizy Więzi Prenatalnej pod patronatem ISPPM – Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny i Psychologii Prenatalnej i Okołoporodowej. 

Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami dorosłymi zdobywałam podczas praktyk i staży w Szpitalu Rehabilitacji Kardiologicznej Uzdrowisko Konstancin, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza, Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, Instytucie Psychiatrii i Neurologii (IPiN), Fundacji Nagle Sami i w ramach Poradni Telefonicznej dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 116 123 przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracowałam jako psycholog terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu A Dzielnicy Wawer prowadząc zajęcia grupowe i psychoterapię indywidualną dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych. Współpracowałam z poradnią InRelatio Przestrzeń dla Rodziny, a obecnie prowadzę gabinet prywatny.

Ukończyłam podyplomowe studia Psychologia Transportu i jestem wpisana do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.


Poza pracą z dorosłymi posiadam doświadczenie w pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Przedszkole Ala ma Kota) oraz w Fundacji Uniwersytet Dzieci. Posiadam konieczne kwalifikacje pedagogiczne i certyfikat Cambridge CAE.


Ukończone krótkie kursy dodatkowe w obszarze moich zainteresowań:

 1. “Dyżur psychologiczny- opieka psychologiczna w okresie okołoporodowym” – grupa rozwojowo – szkoleniowa (20h) – Anna Stolaś, Maria Hornowska-Stoch
 2. Zaburzenia okresu okołoporodowego (4h) – Aleksandra Fabijańska i Kamila Wierba-Rak – Psychologiczna Szkoła Rodzenia
 3. Odstawienie od piersi z perspektywy psychologicznej (2h) – Aleksandra Fabijańska – Psychologiczna Szkoła Rodzenia
 4. Jak pracować z osobami po poronieniu i okołoporodowej stracie dziecka (5h) – Centrum Dialog
 5. Instruktorka Hipnoporodu (19h) Hypnobirthing Poland Natalia Drwal
 6. Zaparcia nawykowe i moczenie się u dzieci – kurs dla specjalistów (9h) Karla Orban Wymagające.pl
 7. Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej (5h) Marta Baj-Lieder
 8. Neofobia pokarmowa i ARFID – podobieństwa i różnice – Marta Baj-Lieder
 9. Nadwrażliwość sensoryczna i jej wpływ na rozwój, funkcjonowanie i mowę dziecka (5h)
 10. Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny (7h) mgr Monika Andrzejewska
 11. Jak pracować z młodymi osobami z problemem otyłości? Szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów (4h) – Centrum Dialog
 12. Jak pracować z zaburzeniem obrazu ciała u osób z zaburzeniami odżywiania (4h) – Centrum Dialog
 13. Dialektyczna Terapia Behawioralna w pracy z młodzieżą (DBT-A) (6h) Magdalena Skuza-Singh
 14. Psycholog Praktyk – staż kliniczny z modułem zaburzeń odżywiania się (100h) Poradnia Psychomedic
 15. Warsztat – Młodzież z niezgodnością płciową: zagadnienia diagnostyczne i psychoterapeutyczne (6h) Marta Dora
 16. Nastolatki LGBT+ w spektrum autyzmu (4h) Fundacja Dziewczyny w Spektrum
 17. Skala Inteligencji i Rozwoju (IDS), Skala Wechslera, MMPI-2 (45h) ACPiR przy SWPS
 18. Kliniczna diagnoza wstępna (18h) Lidia Pacholec
 19. Psychoterapia pacjenta z borderline – szkolenie dla psychoterapeutów (4h) Centrum Dialog
 20. Pacjent uzależniony w gabinecie psychoterapeuty – nowe podejście (4h) Centrum Dialog
 21. Co każdy psychoterapeuta powinien wiedzieć o nowej klasyfikacji ICD-11 – szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów (4h) Centrum Dialog
 22. Jak unikać błędów etycznych w pracy psychoterapeuty – szkolenie z przewodniczącą komisji etyki PTP (4h)
 23. Sensoplastyka certyfikat trenerski 1 stopnia
 24. Warsztat Psychologa Szkolnego (4h)
 25. Konferencja Spektakularne Dziewczyny 2021 organizowana przez Fundację Dziewczyny w Spektrum i Fundację Artonomia
 26. V Ogólnopolska Konferencja PAD 2021 “Psychika a Dietetyka” – zaburzenia odżywiania
 27. Wykład Aliny Schellekes “Wczesny rozwój emocjonalny i pierwotne stany umysłu: przegląd koncepcji (2023)
 28. Wykład dr Mai Kaeprenisan „O interwencji kryzysowej dla kobiet w ciąży” (2022)
 29. Wykład dr Riena Verdult “Psychoterapia traumy niemowląt” (2022)
 30. Wykład Hannelore Dehne “Lęk przed porodem a trudności separacyjne matki” (2021)
 31. Wykład dr Evy Hadhazi “Odkrywanie korzeni macierzyńskiego poczucia winy przez Analizę Więzi Prenatalnej” (2021)
 32. Cykl superwizji w zakresie Analizy Więzi Prenatalnej u dr Helgi Blazy (2023)

Oferta

KONSULTACJA (ONLINE, GABINET, TELEFONICZNA)

To spotkanie, którego celem jest poznanie zgłaszanych przez osobę trudności i wspólne zastanowienie się nad sposobem rozumienia zgłaszanych problemów w kontekście aktualnej sytuacji życiowej. Efektem konsultacji jest wstępna identyfikacja problemu, wsparcie emocjonalne i zaproponowanie adekwatnych do zgłoszenia form pomocy.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA (ONLINE, GABINET)

Jest metodą pracy mającą oparcie w dialogu i relacji terapeutycznej. Psychoterapia ma na celu identyfikację szczegółowych trudności i zrozumienie nadawanego im znaczenia. W efekcie dążymy do zmiany mechanizmów przyczyniających się do pojawiania się trudności. Podczas zawarcia kontraktu na pracę psychoterapeutyczną wspólnie ustalamy ramy terapii – cel i czas trwania, a także zasady odwoływania spotkań i płatności za sesje. Diagnoza trudności jest formułowana wspólnie i może się zmieniać wraz z trwaniem procesu terapeutycznego.

WIZYTA DOMOWA

Obejmuje rozmowę, podczas której chcę poznać zgłaszany problem. Zbieram wywiad psychologiczny i jeśli zajdzie taka potrzeba, to przeprowadzam dodatkową diagnozę np. kwestionariusz. Za zgodą osoby badanej możliwe jest również przeprowadzenie rozmowy z osobami bliskimi lub opiekunami celem uzupełnienia wywiadu i rozpoznania kontekstu zgłaszanej trudności.

Efektem spotkania jest przedstawienie propozycji najbardziej optymalnej do sytuacji życiowej formy pomocy i strategii działania. Po spotkaniu, jeśli jest taka potrzeba, przesyłam lub przekazuję propozycje instytucji pomocowych w lokalnym środowisku i fundacji wspierających w danej problematyce wraz z koniecznymi danymi kontaktowymi (telefon, adres, konkretne osoby specjalizujące się w danej tematyce).

Celem pośrednim konsultacji jest wsparcie systemu rodzinnego lub opiekuna w poszukiwaniu pomocy i wsparcia dla siebie, aby efektywnie pełnić obowiązki opieki nad osobą konsultowaną oraz zapobiegać zaburzeniom emocjonalnym spowodowanym stresem wynikającym z opieki nad dzieckiem, osobą przewlekle chorą lub niewychodzącą z domu, wyizolowaną ze środowiska społecznego.


INTERWENCJA KRYZYSOWA

Jest to zazwyczaj seria 3 spotkań po 50 minut, które mają na celu wsparcie osoby w aktualnie przeżywanym kryzysie np. żałoba, wypadek komunikacyjny, diagnoza choroby fizycznej lub psychicznej, przemoc w rodzinie, zmiana pracy, mobbing, trudności wychowawcze, silny stres, trudności w ciąży i połogu.  Ma na celu wsparcie emocjonalne, znalezienie optymalnych „szytych na miarę” rozwiązań i form pomocy.

RELAKS

Na tym spotkaniu wspólnie wypracowujemy najlepsze sposoby na obniżenie napięcia, lęku i zaopiekowanie emocji, które są doświadczane jako trudne do zniesienia. Zależnie od potrzeb, takie spotkanie może być całkowicie kierowane przeze mnie i mieć formę relaksu opartego na technikach oddechowych i wizualizacjach lub być rozmową ukierunkowaną na sprawdzenie i naukę efektywnych sposobów obniżania napięcia emocjonalnego. Pracuję z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i matkami oraz parami przygotowującymi się do ciąży i porodu.

ANALIZA WIĘZI PRENATALNEJ

Jest to metoda pracy dla osób i par oczekujących dziecka – planujących ciążę, starających się o dziecko, w trakcie leczenia niepłodności, w ciąży fizjologicznej i powikłanej, doświadczających trudności w poczęciu lub utrzymaniu ciąży, z doświadczeniem poronienia lub martwego narodzenia dziecka.

Pracujemy krótkoterminowo, zazwyczaj około 20 sesji, mając na celu wspieranie więzi matka-dziecko i rodziców/pary w ciąży. Na sesjach omawiamy bieżące emocje i doświadczenia w obszarze starań lub ciąży oraz poświęcamy czas na kontakt z dzieckiem (odbywający się w formie relaksacji kierowanej przez psychoterapeutkę) oraz omówienie uczuć towarzyszących obecnej sytuacji.

PSYCHOEDUKACJA OKOŁOPORODOWA, HYPNOBIRTHING, PRACA Z DIADĄ MATKA-DZIECKO

Oferuję konsultacje okołoporodowe, przygotowuję do łagodnego porodu metodą hipnoporodu, pomagam w radzeniu sobie z wyboistymi początkami macierzyństwa, akceptacją nowych wyzwań i znaczenia nadawanego własnemu macierzyństwu. Zapewniam również wsparcie osobom doświadczającym niepowodzeń w poczęciu, utrzymaniu ciąży i w sytuacji wczesnej straty, również, gdy poronienie nastąpiło na skutek samodzielnej indukcji farmakologicznej.

Celem spotkań jest psychoedukacja okołoporodowa i profilaktyka zaburzeń psychicznych we wczesnym macierzyństwie i okresie ciąży. Pracuję uznając również potrzeby osób identyfikujących się jako LGBTQIA.