Psycholog, psychoterapeuta

Mój zawód to dla mnie powołanie i pasja. Każda osoba jest dla mnie odrębna i wyjątkowa, a do powierzanej mi osobistej historii podchodzę za zrozumieniem, pełnym szacunkiem i zainteresowaniem. Ważne jest dla mnie, aby osoba przychodząca na spotkania czuła się wysłuchana i zaakceptowana. Nie posiadam gotowych recept na trudności, a stawiam na wzajemne wypracowanie rozwiązań dopasowanych do potrzeb i możliwości osoby przychodzącej na spotkanie.

Pomagam młodzieży od 12 roku życia, osobom dorosłym i diadom matka-niemowlę. Prowadzę Analizę Więzi Prenatalnej dla kobiet i ich partnerów/partnerek/osób partnerskich. Pomagam osobom starającym się o dziecko, w trakcie ciąży (zarówno przebiegającej prawidłowo, jak i obciążonej ryzykiem), przygotowującym się do porodu i w trakcie połogu.

Kieruję się kodeksem etycznym psychologa i psychoterapeuty.


W mojej pracy kieruję się przekonaniem, że każda osoba ma swój unikalny świat znaczeń, wartości i relacji, który jest niemożliwy do jednoznacznego uchwycenia i klasyfikacji, a rozpatrywany może być jedynie w kontekście danej kultury i bieżącej sytuacji.

Moim zadaniem jest poznanie tego świata z szacunkiem i w atmosferze bezpieczeństwa, tak aby móc wspólnie zastanowić się nad tym, jak ta rzeczywistość wewnętrzna wpływa na kształtowanie się relacji z innymi osobami, które są podstawowym źródłem rozwoju.


Co jest dla mnie ważne?

Na spotkaniach ważna jest dla mnie wzajemna atmosfera bezpieczeństwa i zaufania. Pomagam w znalezieniu rozumienia i dostrzeżeniu nowej perspektywy. Wspieram w opanowaniu sytuacji kryzysowej i  odbudowaniu wewnętrznych zasobów, które są niezbędne do radzenia sobie w stale zmieniającej się rzeczywistości. Słucham i staram się zrozumieć. Stale odkrywam i poznaję, jaki potencjał do rozwoju mają osoby znajdujące wspólnie ze mną rozwiązania i siłę, aby poradzić sobie ze swoimi trudnościami.


Z kim pracuję?

Bliska mi jest praca z osobami doświadczającymi zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych i zaburzeń osobowości. Udzielam pomocy osobom chwilowo potrzebującym wsparcia psychicznego lub borykającym się z przewlekłymi problemami i zdarzeniami traumatycznymi, mającymi trudności w zaufaniu, nawiązaniu lub utrzymaniu relacji. Pracuję również z osobami przechodzącymi przez żałobę lub podejmującymi trudne osobiste decyzje. W ramach analizy więzi prenatalnej pomagam osobom przygotowującym się do nawiązania relacji z własnym dzieckiem.


Jak wygląda pierwsze spotkanie?

Wielu osobom w poszukiwaniu pomocy towarzyszy poczucie zagubienia, lęku i niepokoju przed nieznanym – osobą, miejscem lub opowiadaniem swojej historii. Dlatego na sam początek zapraszam na konsultację. Porozmawiajmy. Jest to dla Ciebie okazja do wzajemnego poznania się i opowiedzenia o swoich trudnościach. Przedstawię Ci wtedy również zasady, jakimi kieruję się w pracy. Potem wspólnie podejmiemy decyzję, czy chcesz rozpocząć ze mną pracę, a ja czy jestem w stanie Ci pomóc. Dopiero takie uzgodnienie jest podstawą do rozpoczęcia regularnych spotkań.


Ile trwa terapia?

Pomocna może być nawet pojedyncza konsultacja. Gdy zgłaszany problem jest związany z bieżącą sytuacją kryzysową, może być wystarczające kilka konsultacji. Kiedy zgłaszana trudność jest złożona lub trwa od wielu lat, może być konieczna dłuższa praca. Jednak zanim rozpoczniemy terapię, wspólnie uzgadniamy cel, zakres i zasady spotkań oraz omawiamy czas koniecznej współpracy. Do każdej osoby i przedstawianej mi historii podchodzę indywidualnie, dlatego tak trudny jest do określenia z góry założony okres trwania terapii.


Czy w zgłoszeniu mailowym/sms napisać, z czym przychodzę?

Nie ma takiej potrzeby, bardzo ważna jest dla mnie ochrona Twojej prywatności. Wystarczy, że określisz preferowany termin wizyty. W razie wątpliwości – zadzwoń. Ze względu na specyfikę mojej pracy mogę mieć wyciszony lub wyłączony telefon. Dlatego gdy nie odbieram, to oddzwonię.


Kontakt

mailowo: a.marczynska.psychoterapia@gmail.com

telefonicznie: 505 289 034


Obecnie pracuję on-line przez Skype, WhatsApp oraz Zoom.

Wizyty domowe i interwencyjne są ustalane po kontakcie telefonicznym.

Anna Marczyńska – ZnanyLekarz.pl

O mnie

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w procesie certyfikacji. Oferuję psychoterapię indywidualną dla młodzieży i  dorosłych, a także udzielam wsparcia psychologicznego osobom w kryzysie emocjonalnym. Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Obecnie uczestniczę w szkoleniu z Analizy Więzi Prenatalnej pod patronatem ISPPM – Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny i Psychologii Prenatalnej i Okołoporodowej. 


Ukończyłam z wyróżnieniem jednolite 5-letnie studia na kierunku Psychologia Kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Warszawie zdobywając tytuł magistra psychologii. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne uzyskane w ramach Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego SWPS.

Ukończyłam 4-letnią podyplomową Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (KCP) rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (Polskie Towarzystwo Psychologii Psychodynamicznej – Członkowie), a moją pracę poddaję regularnej superwizji u ceryfikowanych superwizorów.

Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami dorosłymi zdobywałam podczas praktyk i staży w Szpitalu Rehabilitacji Kardiologicznej Uzdrowisko Konstancin, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza, Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, Instytucie Psychiatrii i Neurologii (IPiN), Fundacji Nagle Sami i w ramach Poradni Telefonicznej dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 116 123 przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracowałam również jako psycholog terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu A Dzielnicy Wawer prowadząc zajęcia grupowe i psychoterapię indywidualną dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych. Współpracowałam z poradnią InRelatio Przestrzeń dla Rodziny, a obecnie prowadzę gabinet prywatny.

Ukończyłam podyplomowe studia Psychologia Transportu i jestem wpisana do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.


Poza pracą z dorosłymi posiadam doświadczenie w pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Przedszkole Ala ma Kota) oraz w Fundacji Uniwersytet Dzieci. Oferuję również zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku 5-12 lat (Profil na portalu Korepetycje.net) (Strona na portalu Facebook). Posiadam konieczne kwalifikacje pedagogiczne i certyfikat Cambridge CAE.


Oferta

KONSULTACJA (ONLINE, GABINET, TELEFONICZNA)

To spotkanie, którego celem jest poznanie zgłaszanych przez osobę trudności i wspólne zastanowienie się nad sposobem rozumienia zgłaszanych problemów w kontekście aktualnej sytuacji życiowej. Efektem konsultacji jest wstępna identyfikacja problemu, wsparcie emocjonalne i zaproponowanie adekwatnych do zgłoszenia form pomocy.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA (ONLINE, GABINET)

Jest metodą pracy mającą oparcie w dialogu i relacji terapeutycznej. Psychoterapia ma na celu identyfikację szczegółowych trudności i zrozumienie nadawanego im znaczenia. W efekcie dążymy do zmiany mechanizmów przyczyniających się do pojawiania się trudności. Podczas zawarcia kontraktu na pracę psychoterapeutyczną wspólnie ustalamy ramy terapii – cel i czas trwania, a także zasady odwoływania spotkań i płatności za sesje. Diagnoza trudności jest formułowana wspólnie i może się zmieniać wraz z trwaniem procesu terapeutycznego.

WIZYTA DOMOWA

Obejmuje rozmowę, podczas której chcę poznać zgłaszany problem. Zbieram wywiad psychologiczny i jeśli zajdzie taka potrzeba, to przeprowadzam dodatkową diagnozę np. kwestionariusz. Za zgodą osoby badanej możliwe jest również przeprowadzenie rozmowy z osobami bliskimi lub opiekunami celem uzupełnienia wywiadu i rozpoznania kontekstu zgłaszanej trudności.

Efektem spotkania jest przedstawienie propozycji najbardziej optymalnej do sytuacji życiowej formy pomocy i strategii działania. Po spotkaniu, jeśli jest taka potrzeba, przesyłam lub przekazuję propozycje instytucji pomocowych w lokalnym środowisku i fundacji wspierających w danej problematyce wraz z koniecznymi danymi kontaktowymi (telefon, adres, konkretne osoby specjalizujące się w danej tematyce).

Celem pośrednim konsultacji jest wsparcie systemu rodzinnego lub opiekuna w poszukiwaniu pomocy i wsparcia dla siebie, aby efektywnie pełnić obowiązki opieki nad osobą konsultowaną oraz zapobiegać zaburzeniom emocjonalnym spowodowanym stresem wynikającym z opieki nad osobą przewlekle chorą lub niewychodzącą z domu/wyizolowaną ze środowiska społecznego.


INTERWENCJA KRYZYSOWA

Jest to zazwyczaj seria 3 spotkań po 50 minut, które mają na celu wsparcie osoby w aktualnie przeżywanym kryzysie np. żałoba, wypadek komunikacyjny, diagnoza choroby fizycznej lub psychicznej, przemoc w rodzinie, zmiana pracy, mobbing, trudności wychowawcze, silny stres, trudności w ciąży i połogu.  Ma na celu wsparcie emocjonalne, znalezienie optymalnych „szytych na miarę” rozwiązań i form pomocy.

RELAKS

Na tym spotkaniu wspólnie wypracowujemy najlepsze sposoby na obniżenie napięcia, lęku i innych emocji, które są doświadczane jako trudne do zniesienia. Zależnie od potrzeb, takie spotkanie może być całkowicie kierowane przez mnie i mieć formę relaksu opartego na technikach oddechowych i wizualizacjach lub być rozmową ukierunkowaną na sprawdzenie i naukę efektywnych sposobów obniżania napięcia emocjonalnego. Pracuję z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i mamami przygotowującymi się do ciąży i porodu.