O mnie

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w procesie certyfikacji. Oferuję psychoterapię indywidualną dla młodzieży i  dorosłych, a także udzielam wsparcia psychologicznego osobom w kryzysie emocjonalnym. Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Obecnie uczestniczę w szkoleniu z Analizy Więzi Prenatalnej pod patronatem ISPPM – Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny i Psychologii Prenatalnej i Okołoporodowej. 


Ukończyłam z wyróżnieniem jednolite 5-letnie studia na kierunku Psychologia Kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Warszawie zdobywając tytuł magistra psychologii. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne uzyskane w ramach Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego SWPS.

Ukończyłam 4-letnią podyplomową Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (KCP) rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (Polskie Towarzystwo Psychologii Psychodynamicznej – Członkowie), a moją pracę poddaję regularnej superwizji u ceryfikowanych superwizorów.

Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami dorosłymi zdobywałam podczas praktyk i staży w Szpitalu Rehabilitacji Kardiologicznej Uzdrowisko Konstancin, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza, Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, Instytucie Psychiatrii i Neurologii (IPiN), Fundacji Nagle Sami i w ramach Poradni Telefonicznej dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 116 123 przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracowałam również jako psycholog terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu A Dzielnicy Wawer prowadząc zajęcia grupowe i psychoterapię indywidualną dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych. Współpracowałam z poradnią InRelatio Przestrzeń dla Rodziny, a obecnie prowadzę gabinet prywatny.

Ukończyłam podyplomowe studia Psychologia Transportu i jestem wpisana do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.


Poza pracą z dorosłymi posiadam doświadczenie w pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Przedszkole Ala ma Kota) oraz w Fundacji Uniwersytet Dzieci. Oferuję również zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku 5-12 lat (Profil na portalu Korepetycje.net) (Strona na portalu Facebook). Posiadam konieczne kwalifikacje pedagogiczne i certyfikat Cambridge CAE.


%d bloggers like this: