O mnie

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w procesie certyfikacji. Oferuję psychoterapię indywidualną dla młodzieży i  dorosłych, a także udzielam wsparcia psychologicznego osobom w kryzysie emocjonalnym. Pracuję w nurcie psychodynamicznym.


Ukończyłam z wyróżnieniem jednolite 5-letnie studia na kierunku Psychologia Kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Warszawie zdobywając tytuł magistra psychologii. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne uzyskane w ramach Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego SWPS.

Ukończyłam 4-letnią podyplomową Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (KCP) rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (Polskie Towarzystwo Psychologii Psychodynamicznej – Członkowie), a moją pracę poddaję regularnej superwizji grupowej u ceryfikowanych superwizorów.

Ukończyłam całościowe szkolenie z Analizy Więzi Prenatalnej pod patronatem ISPPM – Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny i Psychologii Prenatalnej i Okołoporodowej. 

Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami dorosłymi zdobywałam podczas praktyk i staży w Szpitalu Rehabilitacji Kardiologicznej Uzdrowisko Konstancin, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza, Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, Instytucie Psychiatrii i Neurologii (IPiN), Fundacji Nagle Sami i w ramach Poradni Telefonicznej dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 116 123 przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracowałam jako psycholog terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu A Dzielnicy Wawer prowadząc zajęcia grupowe i psychoterapię indywidualną dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych. Współpracowałam z poradnią InRelatio Przestrzeń dla Rodziny, a obecnie prowadzę gabinet prywatny.

Ukończyłam podyplomowe studia Psychologia Transportu i jestem wpisana do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.


Poza pracą z dorosłymi posiadam doświadczenie w pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Przedszkole Ala ma Kota) oraz w Fundacji Uniwersytet Dzieci. Posiadam konieczne kwalifikacje pedagogiczne i certyfikat Cambridge CAE.


Ukończone krótkie kursy dodatkowe w obszarze moich zainteresowań:

 1. “Dyżur psychologiczny- opieka psychologiczna w okresie okołoporodowym” – grupa rozwojowo – szkoleniowa (20h) – Anna Stolaś, Maria Hornowska-Stoch
 2. Zaburzenia okresu okołoporodowego (4h) – Aleksandra Fabijańska i Kamila Wierba-Rak – Psychologiczna Szkoła Rodzenia
 3. Odstawienie od piersi z perspektywy psychologicznej (2h) – Aleksandra Fabijańska – Psychologiczna Szkoła Rodzenia
 4. Jak pracować z osobami po poronieniu i okołoporodowej stracie dziecka (5h) – Centrum Dialog
 5. Instruktorka Hipnoporodu (19h) Hypnobirthing Poland Natalia Drwal
 6. Zaparcia nawykowe i moczenie się u dzieci – kurs dla specjalistów (9h) Karla Orban Wymagające.pl
 7. Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej (5h) Marta Baj-Lieder
 8. Neofobia pokarmowa i ARFID – podobieństwa i różnice – Marta Baj-Lieder
 9. Nadwrażliwość sensoryczna i jej wpływ na rozwój, funkcjonowanie i mowę dziecka (5h)
 10. Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny (7h) mgr Monika Andrzejewska
 11. Jak pracować z młodymi osobami z problemem otyłości? Szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów (4h) – Centrum Dialog
 12. Jak pracować z zaburzeniem obrazu ciała u osób z zaburzeniami odżywiania (4h) – Centrum Dialog
 13. Dialektyczna Terapia Behawioralna w pracy z młodzieżą (DBT-A) (6h) Magdalena Skuza-Singh
 14. Psycholog Praktyk – staż kliniczny z modułem zaburzeń odżywiania się (100h) Poradnia Psychomedic
 15. Warsztat – Młodzież z niezgodnością płciową: zagadnienia diagnostyczne i psychoterapeutyczne (6h) Marta Dora
 16. Nastolatki LGBT+ w spektrum autyzmu (4h) Fundacja Dziewczyny w Spektrum
 17. Skala Inteligencji i Rozwoju (IDS), Skala Wechslera, MMPI-2 (45h) ACPiR przy SWPS
 18. Kliniczna diagnoza wstępna (18h) Lidia Pacholec
 19. Psychoterapia pacjenta z borderline – szkolenie dla psychoterapeutów (4h) Centrum Dialog
 20. Pacjent uzależniony w gabinecie psychoterapeuty – nowe podejście (4h) Centrum Dialog
 21. Co każdy psychoterapeuta powinien wiedzieć o nowej klasyfikacji ICD-11 – szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów (4h) Centrum Dialog
 22. Jak unikać błędów etycznych w pracy psychoterapeuty – szkolenie z przewodniczącą komisji etyki PTP (4h)
 23. Sensoplastyka certyfikat trenerski 1 stopnia
 24. Warsztat Psychologa Szkolnego (4h)
 25. Konferencja Spektakularne Dziewczyny 2021 organizowana przez Fundację Dziewczyny w Spektrum i Fundację Artonomia
 26. V Ogólnopolska Konferencja PAD 2021 “Psychika a Dietetyka” – zaburzenia odżywiania
 27. Wykład Aliny Schellekes “Wczesny rozwój emocjonalny i pierwotne stany umysłu: przegląd koncepcji (2023)
 28. Wykład dr Mai Kaeprenisan „O interwencji kryzysowej dla kobiet w ciąży” (2022)
 29. Wykład dr Riena Verdult “Psychoterapia traumy niemowląt” (2022)
 30. Wykład Hannelore Dehne “Lęk przed porodem a trudności separacyjne matki” (2021)
 31. Wykład dr Evy Hadhazi “Odkrywanie korzeni macierzyńskiego poczucia winy przez Analizę Więzi Prenatalnej” (2021)
 32. Cykl superwizji w zakresie Analizy Więzi Prenatalnej u dr Helgi Blazy (2023)
%d bloggers like this: